บริการของหน่วยงานประกาศ

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมข่าวทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ซึ่ง ขว.ทอ.ได้
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ระหว่าง 
๖ ก.ย. - ๑๒ ก.ย.๖๐ และกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๐ นั้น แต่เนื่องจากผู้บังคับบัญชาติดราชการ  จึงเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๐

 

    จึงแจ้งมาเพ่ื่อทราบ

 

                                น.ท.สุภักชัย  โพดขุนทด

                                        นกพ.ขว.ทอ.

 


ภาพกิจกรรม


ผู้บังคับบัญชา


Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ผู้ดูแลระบบ: chadtida_c@rtaf.mi.th, jaruwon_a@rtaf.mi.th
eXTReMe Tracker