พระราชกรณียกิจ


ประชาสัมพันธ์

 


ภาพกิจกรรม

พลอากาศโท พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๔๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๖๒
ณ โรงเรียนการข่าว
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากกองทัพอากาศจำนวน ๓๙ คนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑ คน
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๒๙ ตุลาคม ๖๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๖๓

 


ข่าวภายในประเทศ

บริการของหน่วยงานผู้บังคับบัญชา


นโยบาย ทอ.

 


Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker