พิธีอบรมเครือข่ายข่าวประชาชน รอบที่ตั้งฐานทัพอากาศดอนเมือง ประจำปี ๖๐ (22 สิงหาคม 2560)
พล.อ.ต.ธรินทร์ ปุณศรี รอง จก.ขว.ทอ. เป็นประธานในพิธีอบรมเครือข่ายข่าวประชาชน รอบที่ตั้งฐานทัพอากาศดอนเมือง ประจำปี ๖๐เมื่อ ๒๒ ส.ค.๖๐ มีผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง รอบที่ตั้งฐานทัพอากาศดอนเมือง จำนวน ...
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลาน ขรก.ขว.ทอ. (14 มิถุนายน 2560)
พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม จก.ขว.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑ เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๐...
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๔๙ (22 มีนาคม 2560)
พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม จก.ขว.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๔๙ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑ เมื่อ ๒๒ มี.ค....
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๔๓ (9 กุมภาพันธ์ 2560)
พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม จก.ขว.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๔๓ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑เมื่อ ๙ ก.พ.๖๐ ...
สัมมนาจัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร (26 มกราคม 2560)
...
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ขว.ทอ. (13 มกราคม 2560)
พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม จก.ขว.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๔ เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๐...
วันกีฬาประจำปี 2560 กรมข่าวทหารอากาศ (6 มกราคม 2560)
พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม จก.ขว.ทอ./ผอ.ศอ.ปส.ขว.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้างฯ และพนักงานราชการ เล่นกีฬาและออกกำลังกายแบบแอโรบิกณ อาคารพลศึกษา ๓ รร.นนก. เมื่อ ๖ ม.ค.๖๐...
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน (4 มกราคม 2560)
พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม จก.ขว.ทอ. นำข้าราชการ ขว.ทอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ขว.ทอ. (27 ธันวาคม 2559)
พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม จก.ขว.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ขว.ทอ. ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑ เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๙...
วันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทอ. (26 ธันวาคม 2559)
พล.อ.ท.นพฎล ทองพุ่ม จก.ขว.ทอ. นำข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ขว.ทอ. ณ วัดเจริญธรรมาราม เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๕๙ ...

... ไปยังหน้า