•  ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งติดตั้งทีวีวงจรปิด 50 เครื่อง แก้ปัญหา ส.ส. ไม่ได้ยินเสียงเรียกลงมติ
 •  กระทรวงมหาดไทย เร่งขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ โดยขณะนี้มียอดสมาชิกกว่า 1.8 ล้านคน
 •  นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ลงพื้นที่ตรวจภัยแล้ง จ.สุรินทร์ ติดตามการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน
 •  กองทัพบก ระดมศักยภาพผันน้ำเข้าพื้นที่แก้ภัยแล้งแบบรวมการ พร้อมนำคาราวานรถทหารออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน
 •  นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีทำความดีเพื่อประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่มูลนิธิช่วยคน
 •  ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมและปัญหาคมนาคมยังถูกหยิบยกขึ้นหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 •  รองนายกรัฐมนตรี ระบุ กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรี ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
 •  กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. (ท.) ประชุมเตรียมการจัดงานวันสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 ประจำปี
 •  รมช.คมนาคม ให้ความมั่นใจ ปีนี้ "น้ำไม่ท่วมสนามบินนครศรีธรรมราช อย่างแน่นอน"
 •  แม่ทัพภาคที่ 4 สั่ง คุมเข้มพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
 •  เทศบาลตำบลฉลองประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่กังวลกรณีอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติยื่นสอบการทำหน้าที่ผิดพลาดขั้นตอนเลือกนาย