•  นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมาธิการป้องกัน
 •  กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงเหตุ ลอบวางระเบิด ตำรวจ สภ.รือเสาะ เจ็บ 3 ที่นราธิวาส
 •  ศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมอ่านคำวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 14.00 น. วันนี้
 •  กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี 2562 ผลัดที่ 2
 •  เปิดใจประธานกรรมการอิสลามยะลา เสียใจกับเหตุการณ์ จนท. บุกค้นปอเนาะลำใหม่
 •  นายกรัฐมนตรี ย้ำต่อรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสร้างความมั่นคง
 •  จังหวัดภูเก็ต รุกสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยว ปรับภาพลักษณ์กำลังพล อส.
 •  จ.ปัตตานี กองทัพเรือภาค 2 พบผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานร่วมคืนสันติสุขให้แก่พื้นที
 •  ผู้บัญชาการทหารบก มีกำหนดการ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วย
 •  พาณิชย์ เร่งผลักดันการส่งออกเน้นการเจรจาเชิงรุก จับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
 •  ผลสำเร็จโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 3 รายการ โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 1.2 ล้านคน
 •  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับข้อเสนอเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติ