•  นายกรัฐมนตรี ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" และการผลักดันการพัฒนาตามศักยภาพของจ
 •  นายกรัฐมนตรี เปิดทางลอดทางหลวงหมายเลข 41 ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใช้ถนน เชื่อห
 •  นายกรัฐมนตรี หวังโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เกิดความสงบเรียบร้อย ให้การเลือกตั้งผ่านไปด้วยดี ได้รัฐบาล
 •  สรุปผลการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง ภาพรวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 •  กกต.นำสื่อมวลชน เยี่ยมชมการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า โดยบัตรเลือกตั้งล็อตแรกถึงศูนย์คัดแยกไปรษณีย์
 •  กกต.นครปฐม สรุปยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง สูงเกินร้อยละ 8
 •  การลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตจังวัดเพชรบุรี เขต 1 มีประชาชนมาใช้สิทธิมาก
 •  กกต.ยังไม่พิจารณาคำร้องสถานะของพลเอก ประยุทธ์
 •  เลขาธิการ กกต. ปฏิเสธตอบคำถามว่าการรณรงค์โหวตโนมีความผิดหรือไม่ ต้องรอผลการไต่สวนก่อน ทุกอย่างขึ้นอย
 •  กองทัพภาคที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ" ประจำปี 2562
 •  สปข.6 ผนึกกำลังบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติการศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562
 •  เลือกตั้ง 62 โหวตโนและโนโหวต