•  องค์การเภสัชกรรม เตรียมเดินหน้าก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะ 2 โรงงานผลิตยาใหญ่สุดของประเทศ
 •  กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังทุกภาคส่วนฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 กรณีภัยจากสึน
 •  กรมควบคุมมลพิษ ตั้งเป้าหมายตรวจอาคารหน่วยงานราชการ 250 แห่ง
 •  ไทยเปิดเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37
 •  นายกรัฐมนตรี เปิดเผย ที่ประชุมอาเซียนสนับสนุนการดำเนินการของไทยในการสร้างความยั่งยืน
 •  นายกรัฐมนตรี ยืนยัน การเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยของไทยจะแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้
 •  ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 26-27 มิถุนายนนี้
 •  นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลง ต่อผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน
 •  ผู้นำ 10 ชาติอาเซียน พร้อมร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็นทางการ
 •  รัฐบาลสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งในภูมิประเทศเล็งเห็นเป็นแหล่งรายได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  นายกรัฐมนตรี กำชับเจ้าหน้าที่จับกุมวินจักรยานยนต์ทะเลาะวิวาทลงโทษโดยเด็ดขาด และหาคนรับผิดชอบ
 •  นายกรัฐมนตรี ขอประชาชนให้ความสนใจไทยเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน เปิดเผยประชุมครั้งนี้