•  3 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มั่นใจว่า เดินหน้าทำงานได้อย่างไม่มีข้อขัดแย้ง แม้จะเป็นรัฐมนตรี
 •  กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ การเข้าตรวจค้นพื้นที่ตำบลบ้านแหร
 •  รองนายกรัฐมนตรี แนะกระทรวงยุติธรรม ดูแลเหยื่อกรณีอุบัติเหตุคดี’แพรวา’ชนรถตู้ดับ 9 ศพ
 •  รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจง กอ.รมน.มีอำนาจเชิญบุคคลเพื่อมาให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่การเรียกมาปรับทัศนคติ
 •  นายกรัฐมนตรี กำชับรัฐมนตรีทุกคนศึกษาเอกสารร่างรัฐธรรมนูญให้ดี เพื่อตอบข้อซักถามและอภิปรายของฝ่ายค้าน
 •  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี
 •  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล
 •  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตกรและสหกรณ์ เตรียมนำเกษตรกรทุกจังหวัด
 •  นายกรัฐมนตรี ห่วงใยความปลอดภัยประชาชนช่วงหยุดวันพระใหญ่ พร้อมกำชับควบคุมการขายสุรา
 •  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สรุปผลจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอด
 •  ลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 •  โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยืนยัน เจ้าหน้าที่เชิญให้มารายงานตัวเพื่อซักถาม มิใช่ใช้กำลังเข้าจับ