•  กระทรวงคมนาคม เดินหน้าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการรถไฟ ไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย
 •  คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 •  ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นตีความสูตรคำนวณ ส.ส.
 •  รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
 •  กบข.แนะนำสมาชิก กบข. ลงทุน RMF อย่างถูกวิธี
 •  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยยังไม่เห็นเอกสารให้ 1,500 บาท ท่องเที่ยวเมืองรอง
 •  รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ลงนามความตกลงการค้าบริการอาเซียน
 •  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม
 •  ครม.เตรียมพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยว
 •  คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
 •  กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 •  บอร์ดสิ่งแวดล้อม เห็นชอบขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง หรือ Ramsar Site แห่งที่ 15 ของ