หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวต่างประเทศ

รัฐเกดะห์จะประชุมหารือเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งสุลต่านแห่งรัฐเกดะห์องค์ต่อไป
โดย สำนักข่าวต่างประเทศ (12 กันยายน 2560, 11:38:19)

 

 นสพ.เดอะสตาร์ของมาเลเซียรายงานเมื่อ 12 ก.ย.60 ว่า คกก.ราชวงศ์แห่งรัฐเกดะห์ของมาเลเซีย จะนำประเด็นผู้สืบทอดตำแหน่งสุลต่านแห่งรัฐเกดะห์เข้าหารือในที่ประชุมที่มีมุขมนตรีแห่งรัฐเกดะห์เป็นประธาน (ไม่ระบุวัน) หลังจากตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัดซัม ชาห์ สุลต่านแห่งรัฐเกดะห์องค์ที่ 27 สิ้นพระชนม์เมื่อ 11 ก.ย.60 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญมาเลเซียเห็นว่า ตวนกู มาห์มุด ซัลเลฮุดดิน น้องชายต่างพระมารดา น่าจะขึ้นดำรงตำแหน่งสุลต่านแทน โดยมีรายงานว่า ก่อนที่ตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัดซัม ชาห์ จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงเลือกตวนกู มาห์มุด ซัลเลฮุดดิน ให้ดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเกดะห์ ตามคำแนะนำของสภาผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งรัฐเกดะห์ เนื่องจากพระองค์ไม่มีพระโอรส ทั้งนี้ ตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัดซัม ชาห์ เคยดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย 2 สมัย (ปี 2513-2518 และปี 2554-2559)

 
Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker