หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์สมุทรสงครามจัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
โดย สำนักข่าวกรมข่าวประชาสัมพันธ์ (14 มีนาคม 2562, 8:58:05)

 

 วันนี้ (13 มี.ค.62) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยมี นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ของการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีแนวทางการเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ที่ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งที่มาถึง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562  โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย ร่วมสัมมนา เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นกิจกรรมภายใต้ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการได้มา ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง ถูกวิธีสุดจริตและโปร่งใส การจัดครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส การรู้เท่าทันการเมือง กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ โดยมี นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยาย ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ประเทศไทยจัดการเลือกตั้งเป็นแบบสัดส่วนผสมเป็นครั้งแรก สำหรับประเทศไทย โดยมีกาบัตรใบเดียว ได้ประโยชน์ 3 ประการ ได้แก่ ได้ ส.ส. ในระบบเขต ได้คะแนนเพื่อนำไปรวมเพื่อพิจารณาในระบบบัญชีรายชื่อ และได้ผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี สำหรับการเลือกตั้งทั่วประเทศครั้งนี้ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. ระบบเขตจำนวน 350 คน ระบบบัญชีรายชื่อจำนวน 150 คน ในขณะที่ทั่วประเทศมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 51,419,975 คน ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 157,739 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งระบบเขตจำนวน 27 คน จาก 27 พรรคการเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่โดยพร้อมเพรียงกัน 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190313180657792Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker