หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

เลือกตั้ง 62 โหวตโนและโนโหวต
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (14 มีนาคม 2562, 9:50:25)

 

 เลือกตั้ง 62 ตอนที่ 13  โหวตโนและโนโหวต

 

ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือโหวตโน ในบัตรเลือกตั้ง ส.ส.  เป็นทางเลือกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ยังไม่ถูกใจผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นๆ ถือเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะการกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน บัตรเลือกตั้งไม่ถือว่าเป็นบัตรเสีย การเลือกตั้งครั้งนี้โหวตโนไม่สูญเปล่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญออกแบบให้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย ทั้งนี้รัฐธรรมนูญมาตรา 92 กำหนดว่าในเขตเลือกตั้งใด ถ้ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าคะแนนโหวตโนก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่จนกว่าจะมีผู้ชนะ โดยไม่นำคะแนนในเขตนั้นมารวมคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และผู้สมัครชุดเดิมจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ ส่วนการโนโหวต คือการไม่ออกไปใช้สิทธิที่มีตามกฎหมาย แม้จะอยากสะท้อนเจตนาทางการเมือง แต่จะทำให้เสียสิทธิทางการเมืองหลายประการ โดยจะถูกจำกัดสิทธิเป็นเวลา 2 ปี แต่สิทธินั้นจะกลับมาเช่นเดิมหากไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไป 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190314084341891Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker