หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กรมอนามัย หวั่นปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (13 พฤษภาคม 2562, 9:32:49)

 

 กรมอนามัย หวั่นปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กนักเรียนวันเปิดเทอม สนับสนุนโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่เสี่ยง ทำความสะอาดและจัดทำห้องสะอาดปลอดฝุ่นให้พร้อมก่อนเปิดเทอม  

 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจึงต้องดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้หลายโรงเรียนเริ่มทยอยเปิดเทอม ซึ่งเด็กวัยเรียนและกลุ่มเด็กเล็ก นับเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจึงควรมีความพร้อมรับสถานการณ์ โดยทำความสะอาดก่อนเปิดเทอมและถ้าสถานที่เอื้ออำนวยก็สามารถจัดทำห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) เพื่อช่วยให้เด็กได้รับอากาศที่สะอาด ซึ่งการจัดทำ Clean Room เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานศึกษาที่อยู่ใกล้บ้าน ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สามารถมาใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วกว่า 300 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ 

สำหรับแนวทางการจัดทำ Clean Room ให้เลือกห้องที่สะอาดมีสิ่งของสะสมฝุ่นน้อยที่สุด หากเป็นห้องธรรมดา ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ควรเลือกห้องที่มีประตูหน้าต่างน้อยที่สุด และต้องปิดให้มิดชิดทำความสะอาดห้องอยู่เสมอ โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ไม่ควรใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย และไม่ควรทำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นหรือควันเพิ่มขึ้น เช่น เผาเศษวัสดุทางการเกษตร จุดเทียน จุดธูป รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดควัน สำหรับห้องสะอาดที่มีพื้นที่จำกัด ให้เด็กป่วยหรือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด  ภูมิแพ้  เข้ามาพักอาศัยภายในห้องสะอาดที่จัดเตรียมขึ้นภายในโรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน ครูผู้ดูแลรับผิดชอบควรมีความรู้และสามารถคัดกรองเด็กที่มีอาการผิดปกติเบื้องต้น เช่น อาการไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะ เจ็บคอ คอแดง และน้ำมูกใสไหล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่เด็กอื่นที่อยู่ในห้องสะอาดนั้น


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190511205917113Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker