หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานเตรียมรับมือน้ำ
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (11 มิถุนายน 2562, 8:52:03)

 

 พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะปัญหาน้ำหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขังในเมืองใหญ่ โดยให้ปรับแผนและเตรียมความพร้อม ทั้งการป้องกันและแก้ปัญหาให้ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยง เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ทันสถานการณ์ เพื่อลดความเสียหายและอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งขอให้ประสานสาธารณสุขพื้นที่ ร่วมระวังป้องกันโรคระบาดที่มากับน้ำ และการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาด 

        สำหรับกรุงเทพมหานคร ขอให้ฝ่ายปกครอง โดยกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกับชุมชนในทุกเขต เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว และการสัญจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะระบบระบายน้ำขอให้เปิดพื้นที่รับน้ำและติดตั้งเครื่องสูบนำ้เพิ่มเติมให้ครอบคลุมและเพียงพอ ควบคู่กับเร่งเปิดช่องทางระบายน้ำทั้งระบบ ที่อาจถูกปิดทับจากการปรับผิวถนน ขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งบนถนน ท่อระบายน้ำ อุโมงค์น้ำและคลองส่งน้ำ เพื่อลดปัญหาจราจรและความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน 

        พร้อมย้ำให้ตำรวจและทหารในทุกพื้นที่ กระจายลงไปช่วยคลี่คลายปัญหาจราจร อันเกิดจากการชะลอตัวของรถ อุบัติเหตุและเครื่องยนต์ดับ โดยให้กองทัพ พิจารณาสนับสนุนยานพาหนะล้อสูง และชุดช่าง คอยอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนและให้การช่วยเหลือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190610144544564Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker