หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยืนยันจะจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (12 มิถุนายน 2562, 9:56:01)

 

 นายกรัฐมนตรี ยืนยันจะจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักพร้อมจะเร่งยกเลิกการบังคับใช้มาตรา 44 ให้เร็วที่สุดก่อนมีรัฐบาลใหม่

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยหลังจากนี้ตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีสามารถหารือเพื่อจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีได้ ซึ่งยืนยันว่า การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก ซึ่งแต่ละพรรคต่างมีนโนบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเนื่องจากรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของคนไทยทั้งประเทศ จึงต้องนำนโยบายของแต่ละพรรคมาปรับให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจะพิจารณาจากแผนงานเดิมและแผนงานใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งเชื่อว่าจะเรียบร้อยโดยเร็ว

สำหรับการยกเลิกคำสั่งและประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญนั้น นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า จะเร่งดำเนินการยกเลิกให้เร็วที่สุด และไม่ต้องกังวลเพราะทุกอย่างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ และจะมีผลเป็นทางการหลังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190611150450922Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker