หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

นายกรัฐมนตรีย้ำแก่เยาวชนไทยในสหรัฐฯ ให้มีหัวใจของความเป็นไทย มีจิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (4 กรกฎาคม 2562, 10:07:49)

 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่ 12 รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล 

        นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะเยาวชนฯ โดยเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของเยาวชนไทยและชาวไทยในสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมกับขอบคุณคณะเยาวชนฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนงานของรัฐบาลด้วยดีเสมอมาการกลับมาเยือนประเทศไทยของคณะเยาวชนฯ ในปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากเป็นปีมหามงคลของประเทศไทยและประชาชนไทยทุกคน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

        ส่วนเดือนกรกฎาคมนี้ ถือเป็นเดือนของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งปีนี้ยังมีการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งจะเรียบร้อยในเร็ว ๆ นี้ โดยรัฐบาลจะสานต่อนโยบายสำคัญที่ได้ดำเนินการมาให้ลุล่วง 

        นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และสัมผัสมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เป็นประสบการณ์ที่มีค่า นำมาซึ่งความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นำประสบการณ์ที่ได้กลับไปเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของของไทยในสังคมสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณคณะกรรมการโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา

        โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12 กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เกิดและ/หรือเติบโตในสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย และยังรักษาสายสัมพันธ์กับประเทศไทย

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190703131851772Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker