หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งส่งเสริมการดำเนินโครงการตลาดเกษตรถาวร
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (11 กรกฎาคม 2562, 8:46:44)

 

 กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งส่งเสริมการดำเนินโครงการตลาดเกษตรถาวร เป็นศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

    

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการตลาดเกษตรถาวร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วประเทศได้ผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่ายไปพร้อมๆ กับการบริหารจัดการพื้นที่และผลผลิตในแปลงเกษตรของตนเอง โดยจัดเต้นท์ชั่วคราวสำหรับจำหน่ายสินค้า แนะนำวิธีการขาย จัดวางสินค้าให้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 

ล่าสุดได้ประเมินผลการดำเนินงานของตลาดที่ประสบความสำเร็จ จัดตั้งเป็นตลาดเกษตรถาวรในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 7 แห่ง ซึ่งการจัดตั้งเป็นตลาดถาวรนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร โดยสินค้าที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าของเกษตรกรโดยตรงจึงมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง พร้อมขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังกล่าวถึงการแก้ปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพด ที่เป็นศัตรูพืชที่มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบแอฟริกา ซึ่งพบการแพร่ระบาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่า ได้ประสานการทำงานกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ตัดวงจรของตัวอ่อนและออกให้ความรู้กับอาสามัครเกษตรกรที่มีอยู่ทั่วประเทศ 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190710102547715Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker