หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งเตือนคนไทย ที่จะเดินทางผ่านเข้าออกผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (13 สิงหาคม 2562, 9:23:10)

 

 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งเตือนคนไทย ที่จะเดินทางผ่านเข้าออกผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊กของสถานกงสุล โดยระบุว่า สถานการณ์การชุมนุมอย่างสงบที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า (Arrival hall) อาจมีความยืดเยื้อ ในการนี้ การท่าอากาศยานฮ่องกง ได้มีมาตรการพิเศษเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและการดำเนินงานของการท่าอากาศยานฯ ให้อยู่ในความเรียบร้อย โดยการท่าอากาศยานฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสารขาออกที่มีเที่ยวบินเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง สามารถเข้าไปในบริเวณ check-in ที่อาคารผู้โดยสารขาออก 1 (Terminal1) และอาจถูกตรวจสอบตั๋วเครื่องบิน Boarding pass และหนังสือเดินทาง โดยมีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา 12 สิงหาคม 2562 จนกว่าจะมีประกาศสำคัญฉบับอื่นแจ้งต่อไป 

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ขอให้คนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกง หรือคนไทยที่มีภารกิจที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เผื่อเวลาในการเดินทาง ส่วนคนไทยที่มีเที่ยวบินเดินทางออกจากฮ่องกง ขอให้เตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทาง ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ Boarding pass ให้พร้อม เผื่อในกรณีที่ถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานฮ่องกง และในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ขอให้ให้ติดต่อสายการบินที่ตนจะเดินทางด้วย หรือหากต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการชุมนุมที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และยังไม่ได้รับรายงานว่ามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น แต่ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามสถานการณ์เป็นระยะ พร้อมรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไป

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190812142837522Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker