หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่ง คุมเข้มพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (14 สิงหาคม 2562, 10:01:12)

 

 แม่ทัพภาคที่ 4 สั่ง บูรณาการกำลังและเครื่องมือ เฝ้าตรวจ ควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

            (13 ส.ค 62)  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ระบุถึงมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดน ในขณะลงตรวจติดตามการควบคุมการผ่านเข้า – ออก ณ ขณะนี้ หน่วยได้ปฏิบัติตามแผนสกัดกั้นชายแดน โดยการบูรณาการทั้งกำลังและเครื่องมือ เฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานข่าวตามแนวชายแดน พร้อมใช้กำลังเชิงรุก ควบคุมป้องกัน ลาดตระเวน และซุ่มเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อควบคุมพื้นที่ ช่องทางท่าข้าม และควบคุมบุคคลที่ผ่าน เข้า-ออก ตลอดแนวชายแดน โดยเฉพาะการบังคับใช้ กม. กับช่องทางและท่าข้ามที่ผิดกฎหมาย ทั้งยังตั้งด่านซ้อนด่าน บนเส้นทางตอนใน เพื่อป้องกันและตรวจสอบบุคคล โดยทุกคนที่เข้า - ออก ผ่านด่านชายแดนจะต้องผ่านการตรวจอย่างละเอียด ผ่านเครื่องตรวจ Walk Through โดยได้จัดกำลังทหารพรานหญิงมาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจค้นสัมภาระต่างๆ  และอีก 3 เดือนข้างหน้าจะนำเครื่องตรวจสอบใบหน้าบุคคล มาใช้ให้ครอบคลุมทุกด่านในพื้นที่ต่อไป 

            นอกจากนี้ การตรวจตามแนวชายแดนต้องตรวจดูแลเข้มงวด ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการของเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกหน่วยต้องบูรณการการทำงานกัน โดยขอความร่วมมือประชาชนและขออภัยในความไม่สะดวกเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190813184525065Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker