หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. (ท.) ประชุมเตรียมการจัดงานวันสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 ประจำปี
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (14 สิงหาคม 2562, 10:03:20)

 

 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย (ท.) ประชุมเตรียมการจัดงานวันสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 ประจำปี 2562

          วันที่ (13 ส.ค. 62) เวลา 13.30 น. พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย (ท.) เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 ประจำปี 2562 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อาทิ นายอำเภอเมืองเลย , ผู้แทนนายกเทศบาลนาอาน , ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย , ป้องกันจังหวัดเลย , และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เพื่อเตรียมการและเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 ประจำปี 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมเกียรติอนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และประชาชน 1718 (พตท.1718) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 เพื่อเป็นหน่วยอำนวยการ บังคับการเพื่อต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ประกอบด้วย เลย อุดรธานี และหนองคาย เพราะในช่วงนั้นสถานการณ์ช่วงรอยต่อ 3 จังหวัดดังกล่าวมีความรุนแรงจากการก่อการร้ายมาก เจ้าหน้าที่ ประชาชน กลุ่มมวลชน ซึ่งรับผิดชอบต่อการรักษาความสงบความปลอดภัยให้กับประชาชน ต้องทำงานหนัก ต้องมีการผนึกกำลังที่หนาแน่น มีประสิทธิภาพเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ความสงบเรียบเรียบร้อย และได้ยุบหน่วยฯ เมื่อปี 2526 รวมระยะเวลา 8 ปี จังหวัดเลยได้กำหนดให้วันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันจัดงานเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละของวีรชน จำนวน 112 นาย ทั้งข้าราชการพลเรือน 4 นาย ข้าราชการทหาร 75 นาย ข้าราชการตำรวจ 23 นาย อาสาสมัครรักษาดินแดน 8 นาย และประชาชน 2 คน เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจอนุชนรุ่นหลังถึงความเสียสละและกล้าหาญ ควรแก่การเอาเป็นเยี่ยงอย่างสืบไป

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190813222128087Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker