หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมและปัญหาคมนาคมยังถูกหยิบยกขึ้นหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (15 สิงหาคม 2562, 9:37:10)

 

  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (14 ส.ค.62) มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระประธานเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาในพื้นที่ โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือเพื่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไข ยังคงเป็นปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ที่ส่งผลขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาขาดแคลนน้ำประปาหมู่บ้าน ปัญหาน้ำประปามีคุณภาพต่ำ รวมถึงปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ โดยเสนอแนะให้มีการทำพนังกั้นน้ำ

              ขณะเดียวกัน ปัญหาการคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการขอขยายและปรับปรุงถนน ปัญหาไฟส่องสว่าง การเชื่อมต่อถนนในหลายพื้นที่ ปัญหาการก่อสร้างขวางทางระบายน้ำและปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190814140538213Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker