หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กองทัพบก ระดมศักยภาพผันน้ำเข้าพื้นที่แก้ภัยแล้งแบบรวมการ พร้อมนำคาราวานรถทหารออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (15 สิงหาคม 2562, 9:39:03)

 

 พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ห่วงประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ทั้งภาวะภัยแล้งในหลายจังหวัด การเตรียมรับมือกับภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลดีเปรสชั่นในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งการเกิดไฟป่าพรุในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        ล่าสุดมอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยหน่วยทหารในทุกพื้นที่ แจ้งเตือนและอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ขณะเดียวกัน หากเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จะร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป //ส่วนปัญหาไฟป่าพรุ ในพื้นที่บางอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช กำชับให้กองทัพภาคที่ 4 บูรณาการเข้าช่วยดับไฟ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชุมชน และพื้นที่ทางการเกษตร

        สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งในขณะนี้ กองทัพบกได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา ได้แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้วเกือบ 10 ล้านลิตร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชน, การส่งทหารช่างเข้าขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล การสนับสนุนกำลังพลในปฏิบัติการฝนหลวง 

        อย่างไรก็ตาม ในช่วงฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงปัจจุบัน กองทัพบกได้เพิ่มวิธีการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยร่วมกับทุกภาคส่วน นำน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาของชุมชน รวมถึงการผันน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยแล้งโดยตรง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดหมุนเวียนไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นการสร้างเส้นทางและผันน้ำจากบ่อเหมืองหิน บริเวณเขาพนมสวาย ต.นาบัว ไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมือง และที่ จ.บุรีรัมย์ โดยมณฑลทหารบกที่ 26 ก็มีการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน 

        ทั้งนี้ การระดมศักยภาพของกองทัพบก เพื่อแก้วิกฤติภัยแล้งแบบรวมการ ตลอดจนคาราวานรถบรรทุกน้ำของหน่วยทหารที่ออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190814155126286Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker