หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กระทรวงมหาดไทย เร่งขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ โดยขณะนี้มียอดสมาชิกกว่า 1.8 ล้านคน
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (15 สิงหาคม 2562, 9:40:43)

 

 

กระทรวงมหาดไทย เร่งขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ โดยขณะนี้มียอดสมาชิกกว่า 1.8 ล้านคน

 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี 2562 และการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการออมแห่งชาติ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัด ทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรืออยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐได้ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ ภายใต้การดำเนินการของ “กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.” ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และ กอช. ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยใช้กลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2562 มีประชาชนสมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวน 1,158,033 คน ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศ รวม 1,850,102 คน 

ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอทั่วประเทศ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและเชิญชวนประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน สมัครเป็นสมาชิก กอช. อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ การให้คนไทยทุกคนที่อยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐได้มีความมั่นคงในชีวิตในช่วงสูงวัย 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190814210301419Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker