หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (5 กันยายน 2562, 10:29:35)

 

    นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม TELE – CONFERANCE ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความเสียหาย และการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และพลตรี เพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ร่วมการประชุม 

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงกลาโหม และกรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ภายหลังน้ำลดให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ภายใน 7 วัน รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุที่อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน

        นอกจากนี้ นายถาวร เสนเนียม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ที่อาจจะได้รับความเสียหายรุนแรงหากเกิดฝนตกหนัก และขอให้กรมท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วม

            อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้เร่งดำเนินการแก้ไขเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เบื้องต้นทันที ทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วางกระสอบทราย คันดินกั้นน้ำ ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุพร้อมเส้นทางสำรอง ทอดสะพานเบลีย์ (Bailey Bridge) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีทางหรือสะพานขาด สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่ได้รับการร้องขอ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร รถบรรทุกในการอพยพผู้ประสบภัย สนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขนส่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทหาร ตำรวจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่

        สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดพบน้ำท่วม 9 จังหวัด จำนวน 29 สายทาง 47 แห่ง ผ่านไม่ได้ 9 แห่งขณะที่เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทมีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย จำนวน 21 จังหวัด ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 134 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 99 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 35 สายทาง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190904142731116Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker