หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผู้ว่าราชการภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (5 กันยายน 2562, 10:30:24)

 

    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลาว่าการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน หลังรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม รวมถึงการช่วยเหลือและแนวทางการแก้ไขป้องกันผลกระทบจากอุทกภัย แล้วนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

        นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและมีพระราชกระแสรับสั่งให้รัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด 

        นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรี กำชับเรื่องพื้นที่กักเก็บน้ำไม่ให้เกิดการระบายน้ำทิ้งอย่างเดียวแต่ต้องเอาน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ ทางด้านพื้นที่การเกษตรด้วย พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือระยะสั้นประชาชนที่ได้รับผลกระทบ/ส่วนเรื่องงบประมาณโครงการใดที่สำคัญรัฐบาลก็พยายามผลักดัน 

        ส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงการคลังมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว พร้อมย้ำว่าข้าราชการระดับจังหวัดจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ/โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับประชาชน

        ด้านพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มีการสูญเสียจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกที่มีแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ประชาชน โดยได้สั่งทุกจังหวัดให้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ดูแลประชาชนอย่างทันท่วงที ในทุกด้าน 

        ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ มีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง โดยบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน เตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด /เร่งสำรวจความเสียหาย ภายใน 1 สัปดาห์หลังน้ำลด/ ขณะที่กรมประมงจะต้องจัดหาพันธุ์ปลาเลี้ยง จะสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190904155218183Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker