หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

ไทย-ตุรกี พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภาพรวมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (5 กันยายน 2562, 10:33:09)

 

  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒนา โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนสาธารณรัฐตุรกี เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสร่วมโครงการนำนักธุรกิจ/นักลงทุน และสื่อมวลชนตุรกี เยือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

        รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีในการรับทราบนโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย ตลอดจนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของไทย หวังว่าจะมีการลงทุนจากตุรกีในไทยเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต

        พร้อมเน้นย้ำนโยบายของไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะโครงการ EEC ที่มุ่งผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์

        ด้านคณะนักธุรกิจกล่าวว่า บริษัทฯ ที่เดินทางมาในครั้งนี้เป็นบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC โดยทุกบริษัทพร้อมร่วมมือและขยายการลงทุนในประเทศไทยในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ และหวังว่า การมาเยือนไทยในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งตุรกีเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคแห่งการเติบโตและการลงทุน

        รองนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า แม้เศรษฐกิจโลกในขณะนี้จะเผชิญความท้าทาย แต่เป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาลงทุน เพื่ออนาคต โดยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นศูนย์กลางและฐานการผลิต การค้าการลงทุน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMVT) กับอาเซียน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190904131642061Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker