หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

ที่ประชุม เออีเอ็ม เห็นพ้องที่จะสรุปผลการประชุม อาร์เซ็ปครั้งสุดท้ายที่ประเทศเวียดนาม
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (9 กันยายน 2562, 12:53:04)

 

 ที่ประชุม เออีเอ็ม เห็นพ้องที่จะสรุปผลการประชุม อาร์เซ็ปครั้งสุดท้ายที่ประเทศเวียดนามปลายเดือนกันยายนนี้ 

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซป) ครั้งที่ 7 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องร่วมกันว่าจะมีการประชุมหารือครั้งสุดท้ายที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-27 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านสินค้าการบริการและการลงทุนและต้องได้ข้อยุติในการประชุมรอบดังกล่าวก่อนจะสรุปให้ที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ที่กรุงเทพฯ จากนั้นก็จะมีการลงนามร่วมกันในปี 2563 

สำหรับประเด็นที่เจ้าหน้าที่อาวุโสจะนำไปเจรจา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเพื่อข้อตกลงร่วมกัน 16 ประเทศนั้น ทุกประเทศต้องมีความยืดหยุ่นในการเจรจาไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าบริการและการลงทุนเพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวย้ำด้วยว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค16 ประเทศ จะช่วยเสริมสร้างความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาให้มากขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกอาร์เซ็ปทั้ง16 ประเทศ ในการหาทางออกร่วมกันและแสดงความยืดหยุ่นต่อกันให้มากที่สุดในช่วงเวลา 3 เดือนที่เหลือ เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาตามที่ผู้นำได้ตั้งเป้าหมายไว้ 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190908194344376



Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker