หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 11 ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ-เอกชน เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (11 กันยายน 2562, 9:43:01)

 

 

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 11 ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ-เอกชน เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ และให้ ม.ล.พัชรภากร เป็นเลขาธิการ ก.พ.

 

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 11 คน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยแบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ จำนวน 5 คน อาทิ นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จำนวน 6 คน อาทิ นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้มีความเชียวชาญด้านการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และด้านเทคโนโลยีการเกษตร นายเวชสิทธิ์ วิริยะภาค ผู้มีความเชียวชาญด้านการบริหารการเงินหรือการธนาคาร

ที่ประชุมครม.ยังได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ ได้แก่ ม.ล.พัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขาธิการก.พ. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้ง น.ส.ชวนชม กิจพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข นายธนวรรธน์ พลวิชัย พล.ท.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม รวมถึงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นประธานกรรมการ  นางกรรณิการ์ งามโสภี  นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ นายภุชงค์ อุทโยภาศ นายสมคิด จิรานันตรัตน์ และนายสราวุธ ปิติยาศักดิ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190910162329964Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker