หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงการดูแลด้านสิทธิกำลังพลของหน่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (4 ตุลาคม 2562, 9:06:33)

 

 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงการดูแลด้านสิทธิกำลังพลของหน่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ขณะที่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ย้ำให้ความสำคัญเรื่องสิทธิและสวัสดิการกำลังพลอย่างดีที่สุด

            จากกรณีได้มีการร้องเรียนผ่านเว็บเพจ ร่วมด้วยช่วย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ระบุว่า มีความพยายามเบียดบังสิทธิกำลังพลเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเสบียงสนามของหน่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลา นั้น

          จากกรณีดังกล่าว ล่าสุดในวันนี้ (3 ต.ค. 62) พันเอก วัชรกร อ้นเงิน ผู้ช่วยโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ภายหลังทราบเหตุ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยเบื้องต้นอาจเป็นการเข้าใจผิดของกำลังพลบางนาย ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

          จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านไม่พบข้อพิรุธใด ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บังคับหน่วยที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเบียดบังสิทธิกำลังพลดังที่ปรากฏการร้องเรียนผ่านเว็บเพจดังกล่าวแต่อย่างใด การจ่ายเงินค่าเสบียงสนามเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการสั่งจ่ายตามห้วงเวลาตั้งแต่ มี.ค.- พ.ค. 62 และในส่วนที่เหลือตั้งแต่ มิ.ย.- ก.ย. 62 เพิ่งได้รับเมื่อ 1 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยหน่วยจะเร่งรัดจ่ายให้กำลังพลทุกนายตามสิทธิโดยเร็วที่สุด สำหรับค่าเดินทางเป็นการจ่ายเหมาตามเกณฑ์ระยะทางเฉลี่ยคนละ 840 บาท ได้มีการแจกจ่ายให้กำลังพลทุกนายเรียบร้อยแล้ว

          ด้านการบรรจุกำลังพลลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามนโยบายการบรรจุกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม ปัจจุบันอยู่ในห้วงการสับเปลี่ยนกำลังโดยจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า (7 ต.ค. 62) ซึ่งกำลังพลจะหมุนเวียนลาพักตามวงรอบให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิและสวัสดิการกำลังพลโดยได้ให้นโยบายกับหน่วยทุกระดับในการดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการกำลังพลอย่างดีที่สุด หากกำลังพลไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว สามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้เป็นไปตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ พร้อมกับได้กำชับให้ทุกหน่วยได้สร้างความเข้าใจกับกำลังพลทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับกองทัพในลักษณะเช่นนี้อีก


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://www.intell.rtaf.mi.th/web/admin/index2.aspCopyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker