หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

รองนายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี 63
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (9 ตุลาคม 2562, 11:02:59)

 

 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับรองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

          นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษกำหนดจัดการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการ Kick Off การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 กระทรวงร่วมคณะ และผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก เข้าร่วมรับมอบนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยจะมีการนำเสนอสรุปผลการประชุมการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ การคาดการณ์สถานการณ์การเผาและปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2563 และการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของกระทรวงกลาโหม

          โอกาสเดียวกันนี้ จะมีพิธีปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี ซึ่งเป็นการบูรณการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งจังหวัด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดปัญหา อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับ อำนวยความสะดวก และเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจากปีที่ผ่านมา


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191008231620022Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker