หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฎิเสธที่จะตอบคำถามกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มเงินเดือน ส.ส. และ ส.ว.
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (9 ตุลาคม 2562, 11:04:28)

 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฎิเสธที่จะตอบคำถามกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มเงินเดือน ส.ส. และ ส.ว. มีผลย้อนหลัง 2 เดือน

 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่ง-ประโยชน์ตอบแทน ส.ส.-ส.ว. โดยให้มีผลย้อนหลัง เนื่องจากยังไม่ทราบเรื่องและไม่ทราบว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือไม่ มีเพียงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ตนเองเร่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเร็วขึ้น เพราะเกรงว่า ส.ส.จะพิจารณาไม่ทันตามกรอบเวลา 105 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบส่งผลให้คณะรัฐมนตรีได้เลื่อนมาประชุม วานนี้ 7 ตุลาคม 2562 

บรรยากาศที่อาคารรัฐสภา เจ้าหน้าที่นำเอกสารงบประมาณจำนวนมากมาเพื่อแจกจ่ายให้กับ ส.ส. หลังจากวานนี้ 7 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้จัดส่งมาเพียง 50 ชุด และวันนี้ 8 ตุลาคม 2562 ได้จัดส่งเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อจำนวน ส.ส.

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191008133848845Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker