หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมนี้
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (29 พฤศจิกายน 2562, 7:52:05)

 

 กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมนี้ พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดพิธีและกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับส่วนกลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 จึงได้มอบหมายให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

โดยเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ที่สถานที่ที่จังหวัดกำหนด เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม และจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 อีกด้วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่สวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191128105414045Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker