หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (29 พฤศจิกายน 2562, 7:53:03)

 

  วันนี้ (28 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดหนองบัวลำภูที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ อุปสรรคการบริหารราชการ

ของจังหวัด รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านต่างๆ 

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่หนองบัวลำภูร่วมให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะสมาชิกวุฒิด้วย

           นายจักรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา ได้แนะนำคณะสมาชิกวุฒิสภา และพูดถึงหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในการปฏิรูประเทศตามยุทธศาสตร์ และการติดตามการบังคับใช้กฏหมาย โดยมีพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ หัวหน้าคณะวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน บทบาท อำนาจหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตอบข้อซักถามในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคม และงบประมาณของทางราชการ คณะวุฒิสภาที่เดินทางลงพื้นที่ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในครั้งนี้ จะรับปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปประมวลผลและเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191128185720288Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker