หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

ไทยและเคนยา มุ่งมั่นผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุน พร้อมเป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกัน
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (3 ธันวาคม 2562, 7:56:36)

 

 ไทยและเคนยา มุ่งมั่นผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุน พร้อมเป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกัน

 

นางโมนีกา จูมา (H.E. Mrs. Monica Juma) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเคนยา เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเยือนไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ไทยกับเคนยามีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานมากกว่า 50 ปี พร้อมขอบคุณที่ประธานาธิบดีเคนยาได้มีสาส์นถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแสดงความยินดีในโอกาสที่ชนะการเลือกตั้ง

นางโมนีกา กล่าวขอบคุณไทยที่เป็นมิตรประเทศที่สำคัญของเคนยา ทั้งในระดับทวิภาคีและในอาเซียน โดยเคนยาเห็นพ้องว่า ทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากและมุ่งหวังที่จะกระชับและส่งเสริมความร่วมมือกับไทยอย่างรอบด้านและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเคนยาพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนไทยอย่างเต็มที่

ทั้งสองฝ่าย ยังเห็นพ้องหาแนวทางร่วมมือในการผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เป็นประตูเชื่อมสู่ภูมิภาค โดยไทยพร้อมสนับสนุนให้ภาคเอกชนไปลงทุนที่เคนยาในสาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น อาทิ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประมง การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ เครื่องจักรกล การเกษตร สาธารณสุข การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191202214641428Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker