หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวต่างประเทศ

ประธานาธิบดีรัสเซียเน้นย้ำแนวนโยบายความร่วมมือทางทหารและเทคนิคทางทหารระหว่างประเทศ
โดย สขช (17 ธันวาคม 2562, 10:58:33)

 

         เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๒ นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการความร่วมมือทางทหารและเทคนิคทางทหารระหว่างประเทศ (Commission for Military Technical Cooperation with Foreign States) สั่งการให้รัฐบาลดำเนินตามนโยบายความร่วมมือทางทหารและเทคนิคทางทหารกับประเทศต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติเมื่อ ต.ค.๖๒ โดยให้ความสำคัญลำดับแรกต่อประเทศสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาความร่วมมือเพื่อความมั่นคงร่วม (Collective Security Treaty Organization: CSTO) ซึ่งประกอบด้วยรัสเซีย อาร์เมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และทาจิกิสถาน เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS)  ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา รวมทั้งประเทศที่มีความสัมพันธ์ดั้งเดิมกับรัสเซียCopyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker