หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวต่างประเทศ

จีน - รัสเซียเสนอให้ UNSC ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือบางส่วน
โดย สขช (17 ธันวาคม 2562, 11:09:03)

 

        เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๒ จีนกับรัสเซียเสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกของเกาหลีเหนือในสินค้าประเภท รูปปั้น อาหารทะเล และสิ่งทอ รวมถึงเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการส่งกลับแรงงานเกาหลีเหนือในต่างประเทศภายใน ๒๒ ธ.ค.๖๒และให้ยกเว้นโครงการความร่วมมือทางรถไฟและทางถนนระหว่างเกาหลีจากการคว่ำบาตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รื้อฟื้นการเจรจาหกฝ่าย หรือจัดทำกรอบการหารือพหุภาคีในรูปแบบอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจา โดยรัสเซียระบุว่าเสนอการดำเนินการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ อย่างไรก็ดี ยังไม่แน่ชัดว่าร่างข้อมติข้างต้นจะเข้าสู่วาระการประชุมของ UNSC เมื่อใด ขณะที่สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ยืนยันว่าไม่ควรยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใด ๆ จนกว่าเกาหลีเหนือจะยกเลิกโครงการพัฒนาและนิวเคลียร์และขีปนาวุธ Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker