หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

มทภ.4 ตรวจเยี่ยม คุมเข้มด่านชายแดน ไทย - มาเลย์ ย้ำตรวจสอบคนเข้า – ออก อย่างจริงจัง
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (13 มกราคม 2563, 8:43:08)

 

 มทภ.4 ตรวจเยี่ยม คุมเข้มด่านชายแดน ไทย - มาเลย์ ย้ำตรวจสอบคนเข้า – ออก อย่างจริงจังด้วยระบบเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์

            วันนี้ ( 12 ม.ค. 63) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผบ.ศปก.ทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการเพิ่มมาตรการเข้มงวดการตรวจคนเข้าเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเข้า - ออก ให้ยึดถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมตรวจระบบการทำงานตรวจคนเข้า - ออก ด่านข้ามแดนไทย - มาเลเซีย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

            พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้มงวดในมาตรการป้องกัน ตรวจสอบคนเข้า - ออกอย่างจริงจังด้วยระบบเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ที่ต้องได้รับการประสานความร่วมมืออย่างจริงจังกันของทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การก่อเหตุด้วยข้อมูลที่ได้รับ ระบบไบโอเมทริกซ์ ก็จะสามารถตรวจจับใบหน้าว่าเป็นบุคคลตามหมายจับได้ พร้อมสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากนอกประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด รวมถึงวัตถุต้องสงสัย และสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่จะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเข้า - ออก ด่านทุกด่านให้ยึดถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ถูกต้องตามกระบวนการ เพื่อช่วยกันป้องกันและป้องปรามการเข้ามาซึ่งสิ่งผิดกฎหมายในราชอาณาจักร 

            แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองถือเป็นด่านแรกที่สกรีนคนเข้า - ออกประเทศ ถือเป็นเกราะที่สำคัญต้องอาศัยการทำงานอย่างจริงจังและเป็นระบบ การตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผมเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งขั้นตอน กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขอให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุด ให้ประชาชนได้รับความสะดวก และไม่ทิ้งความปลอดภัย ซึ่งสองสิ่งนี้จะต้องทำคู่ขนานกันไป บางอย่างผ่อนปรนได้ก็เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจตามแนวชายแดน พร้อมทั้งจะต้องสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งทุกหน่วยจะต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในประเทศด้วย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200112160917148Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker