หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

เปิดแล้ว “ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน” ที่ จ.สงขลา เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (13 มกราคม 2563, 8:45:12)

 

 เปิดแล้ว “ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน” ที่ จ.สงขลา เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่งคั่งยั่งยืน

            วันนี้ (12 ม.ค. 63) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิด “ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน” โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่งคั่งยั่งยืน

            สำหรับการจัดงานตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ประกอบกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานราชการส่งเสริมการตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการในชุมชน ได้มีสถานที่ค้าขายเป็นการยกระดับสินค้าชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์นี้ มีเกษตรกรและผู้ประกอบการ เข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อจำหน่ายสินค้ากว่า 50 ราย เริ่มจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ลานตรวจปล่อยสินค้า ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

            ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดงาน ได้มีการเดินเที่ยวชมงาน พร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชนที่มาวางจำหน่ายทั้งสินค้าทางการเกษตร งานฝีมือพื้นบ้าน ขนมพื้นเมือง ก่อนกล่าวว่า "ตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน" จะเป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน และมั่นคงต่อไป

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200112164819166Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker