หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

จังหวัดตรัง จัดงานมหกรรมอาหาร Steet Food (อาหารริมบาทวิถี) "เทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น"
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (13 มกราคม 2563, 8:46:34)

 

 จังหวัดตรัง จัดงานมหกรรมอาหาร Steet Food (อาหารริมบาทวิถี) "เทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น"

 

        ที่บริเวณตลาดเข็นเตอร์พอยท์ ถนนรื่นรมย์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมอาหาร Steet Food (อาหารริมบาทวิถี) "เทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น"  ซึ่งประวัติความเป็นมาของตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ที่ยาวนานแห่งนี้ การเริ่มต้นของ "ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์" แห่งนี้ เกิดจากแนวคิดของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในขณะนั้นคือ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ที่เห็นความไม่เป็นระเบียบของหาบเร่และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่วางจำหน่ายบริเวณฟุตบาทของถนนสายต่างๆ จึงมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดให้มีจุดจำหน่ายอาหารขึ้น บริเวณถนนรื่นรมย์แห่นี้ โดยมีการจำหน่ายสินค้าประเทอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ จนเป็นที่รู้จักในความเป็นถนนสายอาหารที่ถูกเรียกขานเป็น"ครัวของคนตรัง" และถูกเรียกว่า "ตลาดเซ็นตอร์พอยท์" ในเวลาต่อมา 

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานเทศบาลนครตรังและชมรมผู้ประกอบการตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ถนนรื่นรมย์ ได้ยึดเอายุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้นอาหารมาขับเคลื่อนกิจกรรมของตลาดแห่งนี้ โดยมีการพัฒนาความรู้แก่ผู้จำหน่ายอาหาร ตรวจสุขลักษณะและมีการสุ่มเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาหาร ซึ่งอาศัยแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean FoodGood Taste ของกรมอนามัย โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety รวมทั้งมาตรฐานอาหารริมบาทวีถีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาหาร Street Food หรืออาหารริมบาทวิถี นั้น เป็นวิถีชีวิตของคนไทยและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว กรมอนามัยเห็นความสำคัญของการจัดการอาหารลักษณะนี้ให้มีความสะอาดปลอดภัย รวมทั้งให้สอดรับกับวิถีชุมชนอันจะสร้างรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมงานมหกรรมอาหาร Street Food หรืออาหารริมบาทวิถีนี้ 

        ส่วนคำว่า เทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น นั้น เป็นการสื่อความหมาย 2 นัย คือ 1 เนื่องจากอาหารเส้น เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่เป็นที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ซึ่งอาหารในตลาดแห่งนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อ วันนี้จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในราคาแนะนำ เพียงจานละ 10 บาท เท่านั้น อีกนัยหนึ่งเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของอดีตนายกเทศมนตรี นายอภิชิต วิโนทัย ซึ่งพึ่งล่วงลับไป ที่มีแนวคิดอยากให้สร้างเครือข่ายถนนอาหารปลอดภัยของจังหวัดตรังให้เชื่อมโยงเป็นเส้นทางอาหารของนักท่องเที่ยว โดยเชื่อมเส้นทาง 2 ตลาดคือ ตลาดเซ็นเตอร์พอยก์แห่งนี้กับตลาดคนเดินหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นเส้นทาง Street Food ของจังหวัดตรัง วันนี้จึงมีกิจกรรมร่วมเดินเชื่อมความสัมพันธ์ทั้ง 2 แห่ง โดยมีระยะทาง ประมาณ 1,100 เมตร นอกจากนี้ยังมอบป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste แก่ตัวแทนร้านจำหน่ายอาหารและปรุงอาหารยำผักกูดให้ได้ชิมกัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200113084422212Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker