หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

ปปง. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ รับเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย คดี FOREX 3D ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (14 มกราคม 2563, 8:41:40)

 

 ปปง. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ รับเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย คดี FOREX 3D ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

        สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ในการรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายนาย อภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก (FOREX 3D) เพื่อบรรเทาภาระผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพฯ โดยตั้งศูนย์รับเรื่อง ระหว่างวันที่ 13-21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้เปิดรับเรื่องร้องเรียนเป็นวันแรก มีผู้ทยอยเดินทางมาร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศในการประชุม สั่งการ และแนะนำ จาก war room ของสำนักงาน ปปง. กับศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ แบบ real time ซึ่งคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายทั้งหมด จะเก็บไว้เป็นหลักฐานกรณีเกิดการตรวจสอบทางคดี ทั้งนี้ ผู้เสียหายสามารถมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

        FOREX 3D ก่อตั้งขึ้นโดยนายอภิรักษ์ โกฏธิ เป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่รับเงินจากสมาชิกไปลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แล้วนำกำไรมาแบ่งกับเจ้าของเงิน โดยเจ้าของเงินจะได้ 60% และ Broker ได้ 40% ซึ่งผู้จะเข้าเป็นสมาชิกต้องลงทุนเริ่มต้นอย่างต่ำประมาณ 5 หมื่นบาท และผู้ลงทุนใหม่ไม่สามารถสมัครเองได้

ต้องเป็นการแนะนำของสมาชิกเดิมเท่านั้น และด้วยในช่วงที่ผ่านมาได้มีดารานักแสดงชักชวนคนมาลงทุน ใน FOREX 3D ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีผู้เสียหายในกรณีนี้เป็นจำนวนมาก


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200113143521331Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker