หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

รองนายกรัฐมนตรี คาดว่า พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จะมีผลบังคับใช้เดือนกุมภาพันธ์นี้
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (14 มกราคม 2563, 8:42:35)

 

 รองนายกรัฐมนตรี คาดว่า พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จะมีผลบังคับใช้เดือนกุมภาพันธ์นี้

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีเวลา 20 วัน โดย ส.ว. จะประชุมในวันที่ 20 มกราคม 2563 และคงใช้เวลาพิจารณาเพียงวันเดียว เพราะ ส.ว.ได้ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาคู่ขนานมากับสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้ง ส.ว.ไม่สามารถแก้ร่าง พ.ร.บ.ได้ ทำได้เพียงมีข้อสังเกตมายังรัฐบาล เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะส่งมายังรัฐบาลและนำขึ้นทูลเกล้าฯได้ภายใน 7 วัน คือภายในเดือนมกราคม คาดว่า จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม ทั้ง ส.ส. และ ส.ว.ต่างมีข้อสังเกตมายังรัฐบาลได้ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะนำมาปรับใช้อย่างไร ซึ่งข้อสังเกตต่างๆ จะดูสำหรับการปรับใช้ในงบประมาณปี 2563 และเตรียมทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่เข้าสภาฯใน 2 เดือนข้างหน้า 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200113155235396Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker