หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

นรม.ประชุมสรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา เปิดเผย จีนชื่นชมไทยรับมือไวรัสได้ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (4 กุมภาพันธ์ 2563, 8:27:35)

 

 นายกรัฐมนตรี ประชุมสรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา เปิดเผย จีนชื่นชมไทยรับมือไวรัสได้ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุข

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รวมถึงการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า วันนี้หลายอย่างทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมที่พัก การค้าต่างๆ ต้องเห็นใจประเทศจีน ที่เป็นมิตรกับไทยมายาวนาน ซึ่งทางการจีนได้แก้ปัญหาอย่างเต็มที่ 

ล่าสุด ไทยได้รับการชื่นชมจากอุปทูตจีนในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมร่วมมือกับทางการไทยในทุกมิติและทางการไทยมีการให้บริการข้อมูลพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ถือว่าอยู่ในกรอบความร่วมมืออาเซียน และอยู่ในกรอบมิตรประเทศ อื่นๆ ในภูมิภาค เพื่อติดตามสถานการณ์โดยรอบจากหน่วยงานในอาเซียนด้วยกันหลายประเทศ รวมถึงติดตามการแก้ปัญหาในทั่วโลกด้วยเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาร่วมกัน

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณบุคลากรทุกคนโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ที่ถือว่ามีความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเสียสละในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล ขณะนี้ทางการไทยได้มีการประสานงานผ่านกระทรวงต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ในการที่จะร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาต่างๆ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200203162839543Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker