หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

วิปรัฐบาล ส่งกลับญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน เนื่องจากมีข้อความเป็นเท็จกล่าวหานายกรัฐมนตรี
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (4 กุมภาพันธ์ 2563, 8:28:57)

 

 วิปรัฐบาล ส่งกลับญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน เนื่องจากมีข้อความเป็นเท็จกล่าวหานายกรัฐมนตรี 

 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงาน(วิป)พรรคร่วมรัฐบาล เปิดเผยว่าญัตติของฝ่ายค้านที่ส่งมามีเนื้อหาอันเป็นเท็จ เพราะเป็นการอภิปราย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนเก่า เพราะกล่าวหาฉีกรัฐธรรมนูญ ซึ่งในความเป็นจริง พลเอก ประยุทธ์ มาตามระบอบประชาธิปไตยเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว และใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 จึงส่งกลับไปให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ฝ่ายค้านทบทวนญัตติดังกล่าวให้ถูกต้อง เพราะหากฝ่ายค้านไม่ทบทวน จะต้องอภิปรายญัตตินี้ และอาจมีการประท้วงตั้งแต่เริ่มมีการอภิปราย ทำให้การประชุมไม่ราบรื่น ซึ่งหากส่งกลับวันนี้ เชื่อว่าฝ่ายค้านน่าจะแก้ไขทัน เนื่องจากยังอยู่ในกรอบเวลา 7 วัน ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 9.00 น จะมีการประชุมร่วม 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายค้าน รัฐบาลและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดกรอบและวันเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เชื่อว่าน่าจะได้ข้อยุติ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล เปิดเผยว่า วิปรัฐบาลเตรียมยื่นคำร้องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้วินิจฉัยญัตติของฝ่ายค้าน ที่ยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี เนื่องจากข้อความบางส่วนในญัตติมีข้อความอันเป็นเท็จ ขัดต่อข้อบังคับการประชุมก่อน โดยระบุว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ทั้งที่พลเอก ประยุทธ์ เข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงเห็นว่าข้อความที่ฝ่ายค้านยกขึ้นมาเป็นเท็จ และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกรอบเวลาที่ประธานสภาฯ จะพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่ฝ่ายค้านมีการยื่นญัตติ ส่วนจะมีคนมองว่าฝ่ายรัฐบาลยื้อเวลาออกไปหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประธานสภาฯ จะตีความ ส่วนกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะหารือกันวันพุธนี้ ส่วนวันเวลาที่เหมาะสม คงเป็นช่วงหลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ส่วนแนวทางประชุมของฝ่ายรัฐบาล อาจจะมีการโต้แย้งหากมีผู้อภิปรายย้อนไปถึงอดีต ที่ไม่ใช่รัฐบาลปัจจุบัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200203162458535Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker