หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (12 กุมภาพันธ์ 2563, 8:55:18)

 

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 รูปแบบ โดยที่ผ่านมาได้ปิดประกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

          สำหรับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและเทศบาลเมืองชะอำ จะดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง และเทศบาลตำบลทั้ง 13 แห่ง จะดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง โดยทุกแห่งจะดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแห่งละ 3 รูปแบบ และปิดประกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยให้จัดทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือ ส่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2563 ในการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนแห่งละ 3 รูปแบบนั้น จะใช้ข้อมูลจำนวนประชากรจากประกาศจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยในการแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องมีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด พื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน คำนึงถึงตำบลที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดเป็นหลัก คำนึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน และคำนึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนในเขตเลือกตั้งขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3247-4810-13 ต่อ 1212 , 1213 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์ https://www.ect.go.th/roiet/


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200211203745399Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker