หน้าแรกกรมข่าว | ข่าวทั่วไป | ข่าวภายในประเทศ

ครม. รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ และอนุมัติงบกลางปี 2562 กว่า 2 พันล้านบาท
โดย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (12 กุมภาพันธ์ 2563, 8:55:55)

 

 ครม. รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ และอนุมัติงบกลางปี 2562 กว่า 2 พันล้านบาท อุดหนุนค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม 2563

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ ซึ่งปัญหาที่พีมูฟมาร้องเรียน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งมีอยู่จำนวน 266 กรณี แก้ไขปัญหาคนจนได้ข้อยุติแล้ว 65 กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ 201 กรณี โดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหา เนื่องจากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงและมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วม

สำหรับข้อร้องเรียนของพีมูฟ ต้องการให้มีนโยบายแก้ไขปัญหาด้านสถานะและสิทธิบุคคลของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ โดยอยากให้ขยายมติคณะรัฐมนตรี ที่มีมาตั้งแต่ 18 มกราคม 2548 อยากให้สำรวจบุคคลตกหล่น รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิทธิสถานะ เป็นคณะกรรมการกลางที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้สถานะให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เห็นชอบในหลักการ ตามข้อเรียกร้องของทรูมูฟ โดยยืนยันว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่ดูแลด้านความมั่นคง ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติงบกลางปี 2562 วงเงิน 2,056 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ของเดือน ก.พ.- มี.ค. 63 แม้งบประมาณ ปี 2563 จะล่าช้า โดยครอบครัวผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี ผู้ปกครองเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแน่นอน 600 บาท/เดือน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200211164333322Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: นทสส.ขว.ทอ. โทร.0-2534-1264
eXTReMe Tracker