รายการ
รายการหลัก
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปข่าวประจำวัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่

| รายการ | การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 

ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง

        ประจำปีงบประมาณ ๖๐

        จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ศูนย์ข้อมูลกลาง

        จ้างพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศ

        จ้างเหมาซ่อมบำรุงโปรแกรมระบบ GIS และฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง

        จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS

        เช่าช่องสัญญาณสื่อสารความเร็วสูง

            เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

            ซื้อระบบตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.รักษาการ์

            จ้างทำถุงกระดาษและริบบิ้น ทอ.

            จัดซื้อของใช้ราชการสำหรับงานฝึกอบรมและสนับสนุนการปฏิบัติการ GIS

           จัดซื้อของใช้ราชการสำหรับงานฝึกอบรมและสนับสนุนการปฏิบัติการ GIS ปี 60 จำนวน 45 รายการ

       จัดซื้อหนังสืองานด้านการข่าว

Copyright © 2010 Directorate of Intelligence, RTAF HQ. All rights Reserved
จัดทำโดย กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210
ผู้ดูแลระบบ: chadtida_c@rtaf.mi.th, jaruwon_a@rtaf.mi.th
eXTReMe Tracker